De ijsbaan zoals die er nu ligt is ongeveer 38 jaar geleden aangelegd. In de jaren daarvoor werd er op een weiland aan de Oude Dordsedijk een ijsbaan aangelegd door het buurtschap Barger Oosterveen ook wel het 6e blok genoemd, een benaming die uit de veenkoloniale tijd komt. De ijsbaan wordt volledig in stand gehouden door vrijwilligers en de leden van de ijsvereniging. Jaarvergadering 6 december 2022 6 december j.l. is er een ledenvergadering geweest, de jaarlijkse agenda is doorgenomen en er is gesproken over de toekomst van de ijsvereniging. Door de sterk gestegen stroom en gasprijzen doordat ons contract afgelopen is in oktober j.l. zijn we 4 euro voor 1m3 gas gaan betalen en 1 euro voor een Kwh stroom. Dit is voor ons als vereniging niet vol te houden omdat er te weinig inkomsten zijn. We moeten het hebben van een ijspreiode maar die is al een poosje geleden en het ziet er ook niet echt gunstig uit de komende periode. We hebben aangeklopt bijj de gemeente maar die zeggen er mee bezig te zijn….. Als bestuur hebben we tijdens deze jaarvergadering wel helaas moeten besluiten om de contributie die al sinds de invoering van de euro (1 januari 2002) op €5,- is gezet te verhogen. We hebben besloten om er 10 euro per gezin per jaar van te maken. We weten dat dit fors is maar anders is het niet mogelijk om de vereniging voort te zetten. Als bestuur hopen we op uw begrip. Het besluit is dan ook unaniem genomen en we hopen dat we de komende 20 jaar weer dezelfde prijs te kunnen hanteren.


Info over de ijsvereniging

Schaatsplezier voor jong en oud

Het bestuur

Voorzitter : J. Oldenziel Secretaris : H. Vedder Penningmeester : H. Wesseling

Postadres

Veenhoeksweg 24 7891NX Klazienaveen

Informatie

Correspondentie met de ijsbaan via E-mail.

Locatie van de ijsbaan

Veenhoeksweg 56 coordinaten kantine 52.705929, 6.976727
Veenhoeksweg 56 Klazienaveen info@ijsverenigingbargeroosterveen.nl
Bijgewerkt op 12-01-2024 07:45u 
De ijsbaan zoals die er nu ligt is ongeveer 38 jaar geleden aangelegd. In de jaren daarvoor werd er op een weiland aan de Oude Dordsedijk een ijsbaan aangelegd door het buurtschap Barger Oosterveen ook wel het 6e blok genoemd, een benaming die uit de veenkoloniale tijd komt. De ijsbaan wordt volledig in stand gehouden door vrijwilligers en de leden van de ijsvereniging. Jaarvergadering 6 december 2022 6 december j.l. is er een ledenvergadering geweest, de jaarlijkse agenda is doorgenomen en er is gesproken over de toekomst van de ijsvereniging. Door de sterk gestegen stroom en gasprijzen doordat ons contract afgelopen is in oktober j.l. zijn we 4 euro voor 1m3 gas gaan betalen en 1 euro voor een Kwh stroom. Dit is voor ons als vereniging niet vol te houden omdat er te weinig inkomsten zijn. We moeten het hebben van een ijspreiode maar die is al een poosje geleden en het ziet er ook niet echt gunstig uit de komende periode. We hebben aangeklopt bijj de gemeente maar die zeggen er mee bezig te zijn….. Als bestuur hebben we tijdens deze jaarvergadering wel helaas moeten besluiten om de contributie die al sinds de invoering van de euro (1 januari 2002) op €5,- is gezet te verhogen. We hebben besloten om er 10 euro per gezin per jaar van te maken. We weten dat dit fors is maar anders is het niet mogelijk om de vereniging voort te zetten. Als bestuur hopen we op uw begrip. Het besluit is dan ook unaniem genomen en we hopen dat we de komende 20 jaar weer dezelfde prijs te kunnen hanteren.

Info over de

ijsvereniging

Schaatsplezier voor jong en oud
Veenhoeksweg 56 Klazienaveen info@ijsverenigingbargeroosterveen.nl
Bijgewerkt op 12-01-2024 07:45u 

Het bestuur

Voorzitter : J. Oldenziel Secretaris : H. Vedder Penningmeester : H. Wesseling

Postadres

Veenhoeksweg 24 7891NX Klazienaveen

Informatie

Correspondentie met de ijsbaan via E-mail.

Locatie van de ijsbaan

Veenhoeksweg 56 coordinaten kantine 52.705929, 6.976727
 ijsvereniging Bargeroosterveen