Toestand ijsvloer

Welkom op de website van ijsvereniging Barger-oosterveen

 De ijsbaan zoals die er nu ligt is ongeveer 35 jaar geleden aangelegd.In de jaren daarvoor werd er op een weiland aan de Oude Dordsedijk een ijsbaan aangelegd door het buurtschap Barger Oosterveen ook wel het 6e blok genoemd, een benaming die uit de veenkoloniale tijd komt. De ijsbaan wordt volledig in stand gehouden door vrijwilligers en de leden van de ijsvereniging.  

FaceBook

© 2019.. info@ijsverenigingbargeroosterveen.nl
Laatste update 25-01-2019

De ijsbaan is :

Gesloten 3.5cm tot 5cm ijs met een dun laagje sneeuw. Minimale ijsdikte om te kunnen schaatsen is 6cm.